HALO LIBRARY
 
Here are a few of our most popular and recently printed books.

 
     
 Manyèl Ti Biznis

 
 
 $7.95
 
 
 

Leadership Essentials

 
 
 $9.00
 
 

 
Disciplehip Essentials

  
  $9.00
 
 

 
Ann Pale Anglè
 
 
 
 $8.50
 
 
Kote Pa Gen Dokte Bèt
 
 $25.00
 
 
    Chita Pa Bay 
 
 
 $4.50
 
 
 
Ti Poul Wouj
 
 
 
 
 $3.50
 
 
 
 
Kat Zanmi Mizik
 
 
 
 
 $3.50
 
 
 
 Pou Vinn Yon Chen
 
 
 
 $ 2.50